Castellano | English
KATEDRAK ARGITARATUTAKO LANAK


Tecnologías convergentes: Desafíos éticos y jurídicos
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2016
(XI + 240 orrialde)
Salneurria: 20 €


Ikusi fitxa
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea :
Ikusi fitxa
Aspectos ético-jurídicos de las patentes biotecnológicas: la dimensión patrimonial de la materia viva
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2014
(XI + 151 orrialde)
Salneurria: 15 €


Ikusi fitxa
Hacia una nueva medicina. Consejo genético
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2014
(XII + 244 orrialde)
Salneurria: 20 €

Monografia honek hurrengo helburuak dauzka. Lehenik eta behin, medikuntza berriaren osagai adierazleak zeintzuk diren erakustea, orain arte indarrean egon den paradigma nagusiarekin erkatuz; hain zuzen ere, sendagarriarekin edo konpontzailearekin. Bigarrenik, medikuntza horren bitartekoak zeintzuk diren labur-labur deskribatzea. Hirugarrenik, galdatutako informazio genetikoaren trataerak zer arazo dakartzan aztertzea, osasun laguntza eman behar denean aholkularitzaren edo aholku kontseiluaren prozesuaren testuinguruan. Azkenik, horren ezarpenak zein erronka ekarriko dituen heziketaren esparruan, gizartearen esparruan eta esparru etiko-juridikoan; batez ere, kontuan hartuz genetikan izandako aurrerapen horiek zer ondorio izango duten egungo osasun sisteman.

Ikusi fitxa
Más allá de la salud. Intervenciones de mejora en humanos
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2012
(XI + 208 orrialde)
Salneurria: 20 €

Monografia honetan, gizakien hobekuntzarako esku hartzeen inguruko eztabaida hainbat ikuspuntu edo alderditatik jorratzen da: hobekuntza kognitiboak eta aldaketa mentalak; jaio aurreko aldaketa liberalak; eta gaur egun ezagunenak eta orokorrenak direnak, hau da, hobekuntza eta aldaketa fisikoak, ez bakarrik helburu estetikoetarako, baita eugenesiarako edo lehiako kiroletan abantailaz parte hartu ahal izateko ere. Puntu horiei eskaini dizkiete autoreek euren azterketak hainbat ikuspegi jorratuz: zientifikoa, politikoa, eta bereziki etikoa eta juridikoa, aparteko arreta eskaini zaiolarik azken horretan giza eskubideei dagokien atalari.

Ikusi fitxa
Los nuevos horizontes de la investigación genética
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2011
(X + 144 orrialde)
Salneurria: 13 €

Monografia honek ikerketa zientifikoan aparteko garrantzia duten gaiak deskribatzen ditu, oro har, eta ikerketa genetikorako, bereziki: kontzeptu eta oinarrietara hurbiltzea, aplikazio klinikoaren (farmakogenomika eta farmakogenetika) inguruko hausnarketen egungo egoera, ikerketa zientifikorako oinarrizko eskubidea eta jabego intelektualeko eskubideetan duen eragina, baita Ikerketako Etika Batzordeek duten funtsezko papera ere; eta, horrekin batera, eskatzen du aurrerapen azkar horretatik sor daitezkeen ikuspegi zientifiko, etiko, juridiko, sozial eta ekonomikoko interes gatazkei irtenbidea ematea.

Ikusi fitxa
Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica
Jorqui Azofra, María
Argitalpen urtea : 2010
(XX + 405 orrialde)
Salneurria: 24 €

Monografia horrek gaiaren inguruan planteatzen diren galdera nagusien erantzuna baldintzatu dezaketen irizpide eta oinarrien azterketa jorratzen du ikuspegi integratzaile batetik.

Ikusi fitxa
Retos de la investigación y comercialización de nuevos fármacos
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2009
(X + 227 orrialde)
Salneurria: 20 €

Ikerketa farmakologikoaren ondorioz merkatuan botika berriak eskura jartzeak planteatzen dituen kezkarik nagusienei buruzko hausnarketak jasotzen ditu monografía honek.

Ikusi fitxa
Biotecnología, Desarrollo y Justicia
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2008
(XII + 369 orrialde)
Salneurria: 22 €

Monografia honek jasotzen du globalizazioak Bioteknologiaren garapenean duen eraginari buruzko hausnarketa bat eta batez ere zein jarraibide errespetatu beharko litzatekeen prozesu horretan justizia printzipioarekin bat burutu dadin, diziplina ugariko eta kulturaz gaindiko ikuspegi batetik.

Ikusi fitxa
La clonación, diez años después
Grifols i Lucas Fundazioko Bioetikari buruzko Ikerketa Saria 2006-2007
De Miguel Beriain, Iñigo
Argitalpen urtea : 2008
(XX + 229 orrialde)
Salneurria: 18 €

Monografia honek jasotzen du zelulen nukleoaren transferentzien garapenak gure gizarteetan izan duen, duen eta izango duen eraginari buruzko hausnarketa.

Ikusi fitxa
Código de Leyes sobre Genética II
(Eguneratzea 1997 - 2006)
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2007
(XVII + 1110 orrialde)
Salneurria: 65 €

1997an Zuzenbide eta Giza Genomako Unibertsitate arteko Katedrak argitaratu zuen lege testuen eta agirien genetika eta bioteknologiako lehen bildumak izan zuen harrera ona kontuan izanda, bigarren bilduma bat argitaratu da, ordutik hona (1997-2006) argitaratu diren lanik nabarmenenak jasotzeko. Oraingoan, baina, dokumentuen aukeraketa zorrotzagoa egin da, sortu den dokumentu kopurua oso handia izan baita tarte horretan.

Ikusi fitxa
Intervenciones genéticas sobre el ser humano y Derecho penal
Sergio Romeo Malanda
Argitalpen urtea : 2006
(XVI + 426 orrialde)
Salneurria: 24 €

Lan honetan esku hartze genetikoen kriminalizaziorako dauden oinarrien azterketa zehatza egiten da, jokabide horiek leporatzeko era zuzenari buruzko jarraibide argiak ezarriz.

Ikusi fitxa
La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal
Nicolás Jiménez, Pilar
Argitalpen urtea : 2006
(XXIII + 400 orrialde)
Salneurria: 23 €

Datu genetiko pertsonalak lortzea eta erabiltzea gero eta sarriago gertatzen da esparru biomedikoan, helburua bai ikerketa zientifikoa denean, bai diagnostiko klinikoa denean. Praktika hauen inplikazio juridikoengatiko kezka etengabe agertzen da gai honen inguruko proiekturik garrantzitsuenetan.

Ikusi fitxa
Principio de Precaución, Biotecnología y Derecho
Romeo Casabona, Carlos María (Ed.)
Argitalpen urtea : 2004
(XII + 501 orrialde)
Salneurria: 25 €

Lan honetan jasotzen da arreta printzipioak Nazioarteko eta Erkidegoetako Zuzenbidean izan duen zabalkundeari buruzko hausnarketa bat, baita etorkizunean zer garapen aurreikusten den ere, zehazki ingurumena eta osasun publikoa babesteko tresna arautzaileak bioteknologiarekin lotuta, giza ADNari eragiten diotenak barne.

Ikusi fitxa
Imputabilidad penal y anomalía o alteración psíquica
Asier Urruela Mora
Argitalpen urtea : 2004
(XXVI + 441 orrialde)
Salneurria: 24 €

Autoreak aldaketa edo anormaltasun psikikoaren ikuspegi bateratu bat eratzea lortu du, delitu teoriaren barnean sistematikoki ahokatuz, bere oinarri materiala errugabetasunera elkartuz, zuzenbide alderatuan indarrean dauden gaur egungo irizpide legegileak gerturatuz.

Ikusi fitxa
La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas
Amelia Martín Uranga
Argitalpen urtea : 2003
(XIX + 547 orrialde)
Salneurria: 26‘50 €

Autoreak, ohizko tresna juridikoak: Jabetza intelektuala, sekretu industriala eta patentea, berrikuntza bioteknologikoak, ikerkuntza fasetik aplikazio industrialera bitartean babesteko egokiak diren planteatzen du. Gaia ikuspuntu zibil, merkatari eta berezi integratzaile batetik planteatzen da.

Ikusi fitxa
Características biológicas, personalidad y delincuencia.
Aspectos criminológicos y procesales
AA.VV.
Argitalpen urtea : 2003
(X + 273 orrialde)
Salneurria: 11‘50 €

Arlo desberdinetako adituek gai mediko, filosofiko eta juridikoei buruz hitz egiten dute, eta konkretuki faktore biologiko eta genetikoek pertsona bakoitzaren nortasunean duten eragina aztertzen da. Teoria deterministen analisi interresgarria Giza Genetikan ematen diren aurrerapenen emaitza bezala, eta erruduntasun printzipio penalean duen implikazioaren azterketa. Diziplina eta iritzi anitzeko obra interresgarria.

Ikusi fitxa
Los genes y sus leyes. El Derecho ante el Genoma Humano
Romeo Casabona, Carlos María
Argitalpen urtea : 2002
(XXIII + 273 orrialde)
Salneurria: 15’10 €

Lan honek biologia molekularrak azken aldian izan dituen aurrerakuntzen ondorio juridikoen azterketa sakona eskaintzen du. Giza genoma eta bioteknologia arloko ikerketak zein esparrutan jasan ditzaketen aldaketak aztertu da eta zein gatazka juridiko sor daitekeen bakoitzaren barruan.

Ikusi fitxa
Bases de datos de perfiles de ADN y criminalidad
AA. VV.
Argitalpen urtea : 2002
(XI + 239 orrialde)
Salneurria: 15’10 €

Arlo desberdinetako adituek, ADNren analisien bitartez lortutako informazioarekin Datu-Bankuak sortzearen aukerak ekarri ditzakeen arazoez, hausnarketa egiten dute. Kontutan izan beharreko baldintzak eta gai teknikoak aztertzen dira, baita Espainako eta gainontzeko estatuen egoera legala, eta sortarazi daitezkeen arazoak.

Ikusi fitxa
El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina.
Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español
AA. VV.
Argitalpen urtea : 2002
(XII + 552 orrialde)
Salneurria: 26’50 €

Arlo desberdinetan aditu diren espezialisten bitartez eginiko lanen bilduma. Europar Kontseiluaren Giza Eskubide eta Biomedikuntza hitzarmenaren kapitulu desberdinak aztertzen dira eta espainiar ordenamendu juridikoan indarrean sartzean izan dezakeen eragina.

Ikusi fitxa
Aspectos sustantivos y procesales de la tecnología del ADN
Juan Miguel Mora Sánchez
Argitalpen urtea : 2001
(XXI + 378 orrialde)
Salneurria: 19 €

Identifikatze Kriminalean ADN teknologia erabilpenaren hausnarketa sakona. Modalitate horretan nahastuta egon daitezkeen oinarrizko eskubideak aintzat hartu nahi dira. Bereziki espainian identifikatze kriminalerako ADN Datu-Base bat eratzearen aukera aztertzen da.

Ikusi fitxa
El Consejo Genético y sus implicaciones jurídicas
Aitziber Emaldi Cirión
Argitalpen urtea : 1999
(XXVI + 543 orrialde)
Salneurria: 27 €

Aholku genetikoa: Herentzia, genetika edo erabateko alterazio kromosomiko baten bitartez eragozpen bat jasotzeko arriskua duten gaixoentzat egindako aholkularitza prozesu bat da, izan ditzaketen arazo denez informatzeko, pairatu ahal dituzten gaixotazunak nola sendatu, hobetu edo ekidetzeko. Obra honek aholkularitza prozesuak fase desberdinetan planteatu ditzakeen arazo etiko-juridikoei aurre egiten die, nazioz-gaindiko, espainiar eta zuzenbide alderatutik erantzuta.

Ikusi fitxa
Genética y Derecho Penal.
Previsiones del Código penal español de 1995
AA.VV.
Argitalpen urtea : 2001
(X + 390 orrialde)
Salneurria: 24 €

1995 urteko espainiar Zigor Kodeak, biologia molekularra murgilduta dagoen ekintzetan ematen duen tratamendua, ikuspegi biologiko, etiko eta juridiko batetik ikusita. Era berean osasun eta ingurugiroa bezalako ondasun juridikoetan genetikaren aurrerapenek sortarazten dituzten arriskuak ere aztertzen ditu lan honek.

Ikusi fitxa
La Eugenesia Hoy
AA.VV.
Argitalpen urtea : 1999
(X + 370 orrialde)
Salneurria: 23 €

Tentazio eugenesikoa, Gizateriaren historian konstante bat izan denak, ez du inoiz bioteknologia modernoaren besteko tresna boteretsua bere esku izan. Arlo desberdinetako adituek, zientziaren egoera, teknika eugenesiko berrien inplikazio sozial eta juridikoa, eta pertsonengan egindako edozein aplikazio bioteknologikoren informazio irizpideak, garatzen dituzte liburu honetan.

Ikusi fitxa
Biotecnología y Derecho.
Perspectivas en Derecho Comparado
AA.VV.
Argitalpen urtea : 1998
(XX + 407 orrialde)
Salneurria: 23 €

Bioteknologia genetikoaren garapenak medikuntza, industria eta abelur ekoizpenean sortarazten duen impaktuaren hausnarketa. Argitaralpen honek materiaren nazioz-gaindiko ikuspegi orokor bat eskeitzen du, bertan Europar Batasuneko arlo desberdinetan adituak diren espezialistek parte hartzen dutelako. Ingelesez eta portugaldarrez eskuratu daiteke ere.

Ikusi fitxa
Código de Leyes sobre Genética
Argitalpen urtea : 1997
(886 orrialde)
Agortuta

Genetikari buruzko testu juridiko eta gainontzekoen bilduma. Liburuak 15 herrialde desberdinetako jurisprudentzia, eta NBE-ren (Nazio Batuen Erakundea), Europar Kontseiluaren eta Europar Batasunaren hainbat agiri biltzen ditu, baita Batzorde Etiko Nazionalenak, eta Nazioarteko Instituzioen hainbat ebazpen eta txosten ere. Liburua espainiar jurisprudentzia eta 1300 erreferentzi bibliografikoz osatzen da.

Ikusi fitxa
Genética Humana.
Fundamentos para el estudio de los efectos de las investigaciones sobre el
Genoma Humano
AA.VV.
Argitalpen urtea : 1995
(XXI + 357 orrialde)
Agortuta

Beraien hipotesi zientifikoetan erraztasun haundiagoz aritzeko, erabilgarritasun handiko tresna espezialista eta juristentzat, era berean planteatzen zaizkien problematika guztiei sakontasun eta zehaztasun tekniko gehiagoz hurreratzeko tresna.

Ikusi fitxa
AA.VV.

Hacia una Bioética Universal. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO

Ikusi fitxa
AA.VV.

Guía práctica para la utilización de muestras biológicas en Investigación Biomédica

Ikusi fitxa

BESTE ARGITALETXE BATZUEKIN ARGITARATUTAKO LANAK EDO BATERAKO ARGITALPENAK

Enciclopedia de Bioderecho y Bioética
Romeo Casabona, Carlos María (Zuzendaria)
Comareseko Argitaratzearekin batera argitaratua eta Roche Institutoa

Argitalpen urtea: 2011
2 liburuki (1792 orrialde)

Enciclopedia de Bioderecho y Bioéticak, Roche Institutuarekin batera egindako lanak, bi liburukitan jaso ditu gai hauetako 200 adituk baino gehiagok egindako ekarpenak. Bertan, inplikazio etiko edo juridikoak planteatzen dituzten bizitzako zientzietako gai guztietara jo daiteke arin eta erraz, eta zorroztasuna eta azalpenetako argitasuna ditu goiburu. Gaietako batzuk ikuspegi espainiar eta latinoamerikarretik aztertuta daude.

Ikusi fitxa

Los Identificadores del ADN en el Sistema de Justicia Penal
Romeo Casabona, Carlos María eta Romeo Malanda, Sergio
Aranzadi argitaletxea. Bilduma: Revista de Derecho y Proceso Penal (Monografiak)

Argitalpen urtea: 2010
(238 orrialde)

ADNaren identifikadoreen proba, dituen ezaugarri tekniko eta zehaztasun handiagatik, oso tresna baliotsu bihurtu da auzitegiko egungo azterketan, eta, garrantzi handiagokoa dena, babes judizial eragingarriagokoa eta erantzun eraginkorragokoa, gizarteak delituen erantzuleen jazarpenari dagokionez.

Ikusi fitxa

Global food security: ethical and legal challenges
Romeo Casabona, Carlos María; Escajedo San Epifanio, Leire; Emaldi Cirión, Aitziber (Arg.)
Wageningen Academic Argitaratzearekin batera argitaratua

Argitalpen urtea: 2010
(532 orrialde)

Elikagaien segurtasuna izango da pertsona guztiek kalterik egiten ez duten eta elikagarriak diren elikagaiak fisikoki eta ekonomikoki uneoro eskura dituztenean, euren elikagai beharrizanak eta gustuak betetzeko, eta bizimodu aktiboa eta osasungarria eramateko. (Erromako adierazpena, 1996). Gaur eguneko mundu mailako elikagai krisiaren nondik norakoa ikusita, elikagaien segurtasunak eskatzen du ekimen eraginkorrak eta zehatzak hartzea maila indibidualean, familia mailan, estatu, eskualde eta mundu mailan.

Ikusi fitxa

Ética de la BioTecnología. Una introducción
Romeo Casabona, Carlos María eta De Miguel Berian, Iñigo (Espainierako bertsioaren arg.)
Landeweerd, Laurens; Houdebine, Louis- Marie eta Ter Meulen, Ruud (Ingelesezko jatorrizko bertsioaren arg.)
Comareseko Argitaratzearekin batera argitaratua

Argitalpen urtea: 2010
(XIV+ 220 orrialde)

Zientziak eta teknologiak hain iritsi dute berrikuntza erritmo altua azken hogeita hamar urteotan, non ez den gehiegikeria benetako iraultzaz hitz egitea, gure bizimodua erabat aldatu dute eta. Bioteknologia, lan honen ikerrarlo nagusia, eragin teknologiko horren isla argia da.

Ikusi fitxa

La Ética y el Derecho ante la Biomedicina del futuro
DU–Grupo Santander Ikerketa Saria

Romeo Casabona, Carlos María; Emaldi Cirión, Aitziber; Escajedo San Epifanio, Leire; Nicolás Jiménez, Pilar; Romeo Malanda, Sergio; Urruela Mora, Asier
Deustuko Unibertsitatearekin batera argitaratua

Argitalpen urtea: 2006
(356 orrialde)

Monografía honetan, gaur egunean pil-pilean dagoen eta gizartean oihartzuna duen gai bat aztertzen da: aurrerakuntza biomedikoen eragin etikoak eta juridikoak. Zehazki, lehenik, lege eta osasun esparrua jorratzen da, jarduera biomedikoari eragin behar dion lege gorputz orokor gisara, bereziki, lege aldetik berrienak diren alderdietan.

Ikusi fitxa

Biotecnología y Derecho: Perspectivas en Derecho Comparado.

Zenbait autore, Comares Editorialarekin Baterako Argitaralpenean. Bilbo-Granada, 1998, 407 orrialde. Ingleses ere argitaratu da, “Biotechnology, Law, and Bioethics. Comparative perspectives”, izenburuarekin, Bruylant Editorialaren bitartez, Bruselas, 1999, 428 orrialde. ISBN: 2-8027-1292-6.
Portugaldarrez ere argitaratuta: “Biotecnología, Direito e Bioética”, Del Rey Editorialaren eskutik- PUC Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2002, 295 orrialde. ISBN: 85-86480-04-5.

Reflexiones sobre el tratamiento jurídico de las actividades relacionadas con el genoma humano.

“Derecho, Genoma Humano y Biotecnología”-ren barnean María Patricia Castaño de Restrepo eta Carlos Maria Romeo Casabona editoreen eskutik, Colección Derecho Médico-Sanitario, Sidemeren laguntza akademikoarekin ( Zuzenbide Medikuaren Elkarte Iberoamerikarra). Temis S.A. editoriala, Bogota-Kolonbia, 2004, 21-28 orrialdeak.

Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas.

Del Rey Editoriala. Carlos María Romeo Casabona, Juliane Fernández Queiroz (Koordinatzaileak), Belo Horizonte, 2005, XIX +530 pp. ISBN: 85-7308-732-3. Bi kapituluren autorea, “O Direito Biomédico e a Bioética”, 13-41 orrialdeak eta “ O consentimento informado na relacao entre médico e pacientes: aspectos jurídicos”, 128-172 orrialdeak.


MONOGRAFIEN BILDUMAK

BILDUMA: GRUPO DE TRABAJO DERECHO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


LatinBanks. Study on the Legal and Social Implications of Creating Banks of Biological Material for Biomedical Research

Romeo Casabona, Carlos María eta Simon, Jürgen W. (Koeds.) / Nicolás Jiménez, Pilar eta Armaza Armaza, Emilio José (Koords.)
Bruylanteko Argitaratzearekin batera argitaratua

Argitalpen urtea: 2011
(470 orrialde)

LatinBanksen lehenengo helburu orokorra izan zen ikerketa biomediko eta biobankuetako lagin biologikoen erabileragatik planteatzen ziren gai juridikoak, etikoak eta sozialak aztertzea.
Zehatzago esanda, monografia honetan jasotzen dira estatu bakoitzeko txostenak, estatuetako biobankuen zerrenda bat, lege eta bibliografien erreferentziak, estekak estatuetako erakundeetara, baimena emateko inprimaki estandar bat egiteko gida, herrialde bakoitzari dagozkion galderarik ohikoenen eta erantzunen zerrenda bat, eta, azkenik, Giza Datu Genetikoei buruzko UNESCOren Nazioarteko Adierazpena.

Ikusi fitxa
El establecimiento de un sistema nacional de notificación y registro de eventos adversos en el sector sanitario: aspectos legales

Romeo Casabona, Carlos María and Urruela Mora, Asier
Comareseko Argitaratzearekin batera argitaratua

Argitalpen urtea: 2010
(XVIII + 214 orrialde)

Ikerlan guztian egindako ahaleginaren emaitza dugu honako lan hau. Hiru kapituluetan zehar, zoritxarreko gertaerak jakinarazteko eta erregistratzeko sisteman taldeak ikertutakoa jasotzen da. Eta ikerketa horri esker identifikatu dira sistemaren puntu juridikorik nabarmenenak, eta zeintzuk izan daitezkeen Espainiako ordenamendu juridikoarekin tentsioa edo gatazka sor dezaketen puntuak. Horri guztiari lotuta ikusi da zeintzuk izango liratekeen aukera juridiko gomendagarrienak, bai estatuaren eskumenen esparruan eta bai autonomia erkidegoen eskumenen esparruan.

Ikusi fitxa


BILDUMA: BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS DE LA VIDA


Carlos María Romeo Casabona
ren zuzendaritzapean honako lan hauek argitaratu ditu Comares argitaletxeak:

Administración Pública y salud colectiva. El marco jurídico de la protección frente a las epidemias y otros riesgos sanitarios

Asistencia sanitaria y Sistema Nacional de Salud. Estudios jurídicos

El nuevo régimen jurídico de los trasplantes de órganos y tejidos Romeo Casabona, Carlos María (Coord.)

Ensayos clínicos en España

La humanidad in vitro

Plantas transgénicas: de la Ciencia al Derecho

Reproducción humana asistida: Derecho, conciencia y libertad

Salud Pública y Asistencia Sanitaria en la Unión Europea. Una Unión más cercana al ciudadano

Selección genética de embriones: Entre la libertad reproductiva y la eugenesia

Antes de Beatriz: Cuestiones de legitimidad y regulación jurídica en la selección del sexo

Bioética y experimentación con seres humanos

Biología y filiación. Aproximación al estudio jurídico de las pruebas biológicas de paternidad y de las técnicas de reproducción asistida

Derechos del médico en la relación clínica

Derechos reproductivos y técnicas de reproducción asistida

El embrión y la biotecnología. Un análisis ético-jurídico De Miguel Beriain, Íñigo

El reintegro de gastos sanitarios causados en instituciones sanitarias ajenas a la Seguridad Social

Entre el nacer y el morir

Internamientos civiles y derechos fundamentales de los usuarios de centros sanitarios, sociales y sociosanitarios

La historia clínica

La protección penal de los datos sanitarios. Especial referencia al secreto profesional médico

Los xenotrasplantes. Aspectos científicos, éticos y jurídicos Romeo Casabona,
Carlos María
(Coord.)


Por una bioética razonable. Medios de comunicación, comités de ética y Derecho

Régimen jurídico de la biotecnología agroalimentaria

Bioética y bioderecho. Reflexiones jurídicas ante los retos bioéticos

El derecho a la autonomía del paciente en la relación médica. El tratamiento jurisprudencial del consentimiento informado

Ética de la BioTecnología. Una introducción Romeo Casabona, Carlos María and De Miguel Beriain, Íñigo

(Espainierako bertsioaren arg.)

Investigación Biomédica en España. Aspectos Bioéticos, Jurídicos y Científicos

La libertad ideológica ante los orígenes de la vida y la clonación en el marco de la U.E.

La Relación Clínica Farmacéutico-paciente. Cuestiones prácticas de Derecho Sanitario y Bioética

Los comités nacionales de bioética. Legislación internacional y regulación en la nueva ley sobre investigación biomédica

Perspectivas en la investigación con células troncales. Aspectos científicos, éticos, sociales y legales

Trasplantes, calidad y administración pública

Vida, integridad personal y nuevos escenarios de la biomedicina

Igo  

Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU Lehendakari Aguirre, 83. 48015-BILBAO (Bizkaia) +34-94 601 71 05 +34-94 601 71 39
derechoygenoma@bioderecho.eu
Diseño Web: Eclickse Digital